Facebook'ta Paylaş
Banner
Aplikasyon İşlemleri
Aplikasyon İşlemleri

Aplikasyon kelime manası ile yer tespitidir. Aplikasyon sözlük manası tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir.

Aplikasyonu istenen taşınmaz malın maliki yada hissedarlarından herhangi biri çeşitli belgeler ile birlikte bizzat yada yasal temsilcisi vasıtası ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur. Aplikasyon işlerinde özellikle bir sınırda ihtilaf varsa ihtilaflı sınırın sözlü olarak belirtilmesi gerekir. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.

 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Tevhid İşlemleri
- İfraz İşlemleri
- Yola Terk İşlemleri
- Tespit İşlemleri
- Kadastral Haritalar
- Topoğrafik Haritalar
- Tematik Haritalar
- Halihazır Harita
- Kamulaştırma Haritaları
- Plankote ve Rölöve İşlemleri
- Parselasyon Planlarının Hazırlanması
- İçme Suyu Projeleri
- Atık Su Projeleri
- Yağmur Suyu Projeleri
- En Uygun Güzergah Tespiti
- Yol Kontrol Noktalarının Röper ve GPS Ölçüleri
- Güzergahın, Profil ve Özel Geçiş Ölçüleri
 
   
 
 
 
 
Pro WEB