Facebook'ta Paylaş
Banner
İfraz İşlemleri
İfraz İşlemleri

İfraz kelimesinin manası ayırma anlamına gelmektedir. Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir.

İfraz Dosyasında Bulunması Gerekenlerden Bazıları;

-Değişiklik haritaları yapım ve kontrol bilgileri form

-Vekaletname veya sözleşme

-Tapu senedi veya tapu kaydı

-Kadastral plan örneği

-Değişiklik tasarımı

-Pafta durumu

-Ölçü krokisi

-Alan hesapları

-Onaylı plan örneği ve plan hükümleri

-Tescil Beyannamesi

 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Tevhid İşlemleri
- Yola Terk İşlemleri
- Aplikasyon İşlemleri
- Tespit İşlemleri
- Kadastral Haritalar
- Topoğrafik Haritalar
- Tematik Haritalar
- Halihazır Harita
- Kamulaştırma Haritaları
- Plankote ve Rölöve İşlemleri
- Parselasyon Planlarının Hazırlanması
- İçme Suyu Projeleri
- Atık Su Projeleri
- Yağmur Suyu Projeleri
- En Uygun Güzergah Tespiti
- Yol Kontrol Noktalarının Röper ve GPS Ölçüleri
- Güzergahın, Profil ve Özel Geçiş Ölçüleri
 
   
 
 
 
 
Pro WEB