Facebook'ta Paylaş
Banner
Parselasyon Planlarının Hazırlanması
Parselasyon Planlarının Hazırlanması

- Parselasyon planları özel harita bürolarınca hazırlanır.

- Hazırlanan planlar özel harita bürolarına onaylatılır.

- Belediye encümen kararı ile gerekli harçlar ödenir.

- Dilekçe ile belediyeye onay sunulur.

- Belediyelere Büyükşehir Belediyesi tarafından encümen sunulmak için gönderilir.

- Büyükşehir Belediyesi encümenince onaylanmasından sonra ilçe belediyesinde 1 ay boyunca askıya çıkarılır.

- Kadastro tarafından gerekli incelemeler yapılır, inceleme bitiminde tahakkuk bedeli kadastroya yatırılır.

- Kadastro tarafından onaylanan dosya tescil işlemleri için üst yazı ile tapu müdürlüğüne tescil ettirilir.

 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Tevhid İşlemleri
- İfraz İşlemleri
- Yola Terk İşlemleri
- Aplikasyon İşlemleri
- Tespit İşlemleri
- Kadastral Haritalar
- Topoğrafik Haritalar
- Tematik Haritalar
- Halihazır Harita
- Kamulaştırma Haritaları
- Plankote ve Rölöve İşlemleri
- İçme Suyu Projeleri
- Atık Su Projeleri
- Yağmur Suyu Projeleri
- En Uygun Güzergah Tespiti
- Yol Kontrol Noktalarının Röper ve GPS Ölçüleri
- Güzergahın, Profil ve Özel Geçiş Ölçüleri
 
   
 
 
 
 
Pro WEB