Facebook'ta Paylaş
Banner
Plankote ve Rölöve İşlemleri
Plankote ve Rölöve İşlemleri Plankote'yi tanımlayacak olursak ; Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topoğrafik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.
Plankote haritasının hazırlanması amacıyla yapılan ölçmelerde yaklaşık 3-5 metre de bir röper noktası belirlenir, eğimin değiştiği yerler, arazide varsa mevcut yapıları kapsarlar.
Plankote, dahili kayıt üniteli, bilgisayara veri transferi yapabilen elektronik takeometre ile yapılırlar.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Tevhid İşlemleri
- İfraz İşlemleri
- Yola Terk İşlemleri
- Aplikasyon İşlemleri
- Tespit İşlemleri
- Kadastral Haritalar
- Topoğrafik Haritalar
- Tematik Haritalar
- Halihazır Harita
- Kamulaştırma Haritaları
- Parselasyon Planlarının Hazırlanması
- İçme Suyu Projeleri
- Atık Su Projeleri
- Yağmur Suyu Projeleri
- En Uygun Güzergah Tespiti
- Yol Kontrol Noktalarının Röper ve GPS Ölçüleri
- Güzergahın, Profil ve Özel Geçiş Ölçüleri
 
   
 
 
 
 
Pro WEB