Facebook'ta Paylaş
Banner
Hizmetlerimiz
Tevhid İşlemleri
Tevhid İşlemleri Haritacılıkta tevhid arsaların birleştirilmesi olarak bilinmektedir. Gerçek anlamda tevhid birleştirme anlamına geldiğinden haritacılıkta bu şekilde kullanılmaktadır.
 
tümü »
 
İfraz İşlemleri
İfraz İşlemleri İfraz kelimesinin manası ayırma anlamına gelmektedir. Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir.
 
tümü »
 
 
Yola Terk İşlemleri
Yola Terk İşlemleri Yola terk, imar uygulaması sırasında taşınmaz mal sahiplerince söz konusu taşınmazın kamu yararına terk edilmesi işlemine denilmektedir.
 
tümü »
 
Aplikasyon İşlemleri
Aplikasyon İşlemleri Aplikasyon kelime manası ile yer tespitidir. Aplikasyon sözlük manası tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir.
 
tümü »
 
 
Tespit İşlemleri
Tespit İşlemleri Tapu konum tespit işlemleri için Konum Harita, sizlere yardımcı olmaktadır.
 
tümü »
 
Kadastral Haritalar
Kadastral Haritalar Konum Harita, kadastral haritaların çizim ve projelendirilmesini sağlamaktadır.
 
tümü »
 
 
Topoğrafik Haritalar
Topoğrafik Haritalar Topoğrafik haritalar özelliklerine göre sınıflandırılırlar.
 
tümü »
 
Tematik Haritalar
Tematik Haritalar Yalnızca belirlenmiş bir konu yada belirlenmiş bir özelliğe ait verilerin dikkate alınıp gösterildiği özel haritalardır.
 
tümü »
 
 
Halihazır Harita
Halihazır Harita Halihazır haritalar genel olarak herhangi bir bölgede yapılacak olan imar planlarına üretilen arazide mevcut bina, yol, kuyu, direk...
 
tümü »
 
Kamulaştırma Haritaları
Kamulaştırma Haritaları Kamulaştırma Haritaları; Kamu yararının gerektirdiği ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların ücretlerini...
 
tümü »
 
 
Plankote ve Rölöve İşlemleri
Plankote ve Rölöve İşlemleri Plankote haritasının hazırlanması amacıyla yapılan ölçmelerde yaklaşık 3-5 metrede bir röper noktası belirlenir, eğimin değiştiği yerler, arazide varsa mevcut yapıları kapsarlar.
 
tümü »
 
Parselasyon Planlarının Hazırlanması
Parselasyon Planlarının Hazırlanması Parselasyon planları özel harita bürolarınca hazırlanırlar.
 
tümü »
 
 
İçme Suyu Projeleri
İçme Suyu Projeleri Konum Harita, içme suyu projelerini gerçekleştirmekte ve konum ...
 
tümü »
 
Atık Su Projeleri
Atık Su Projeleri Atık su projelerinde özenli ve kaliteli hizmet sağlamaktayız.
 
tümü »
 
 
Yağmur Suyu Projeleri
Yağmur Suyu Projeleri Yağmur suyu toprak yüzeyinden veya bina çatılarından olmak üzere bir kaç teknikle toplanır; içme suyu, temizlik ve sulama gibi amaçlarla kullanılır. Bu teknik çok eski çağlardan beri insanlık tarafından uygulanmaktadır.
 
tümü »
 
En Uygun Güzergah Tespiti
En Uygun Güzergah Tespiti Tapu konum belirme veya herhangi bir alan belirleme konusunda en uygun güzergahı sizlere sunmaktayız.
 
tümü »
 
 
Yol Kontrol Noktalarının Röper ve GPS Ölçüleri
Yol Kontrol Noktalarının Röper ve GPS Ölçüleri Arazi üzerinde tespit edilen bir noktanın istenildiğinde kolaylıkla bulunabilmesi ve bu noktanın kaybolması halinde yeniden noktayı tespit edebilmek amacıyla noktanın yakınındaki...
 
tümü »
 
Güzergahın, Profil ve Özel Geçiş Ölçüleri
Güzergahın, Profil ve Özel Geçiş Ölçüleri Konum Harita olarak, belirlenen güzergahın özel geçiş ve profil ölçülerini belirlemekte ve gereken projeleri kısa sürede...
 
tümü »
 
 
 
 
 
Pro WEB