Facebook'ta Paylaş
Banner
Yola Terk İşlemleri
Yola Terk İşlemleri

Yola terk, imar uygulaması sırasında taşınmaz mal sahiplerince söz konusu taşınmazın kamu yararına terk edilmesi işlemine denilmektedir.

Yola terk haritaları; imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan haritalara denilmektedir. Yola terk haritalarının temini için bazı belgelerin hazırlanması gerekiyor.

Bu belgeler;

- Taşınmaz malın tapu senedi yada tapu kayıt örneği

- Taşınmaz malın bulunduğu yere göre belgelerin tasdikli örneği

- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından almış olduğu Büro Tescil Belgesi

- Serbest çalışan mühendisten tapu malikleri veya maliklerden biri ile yaptığı iş yapım sözleşmesi veya vekaletname örneği

- İşin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği

- Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve yola terk haritası

- İşlem dosyası, kadastro görmeyen yerlerde ise iki takım işlem dosyası

 

 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Tevhid İşlemleri
- İfraz İşlemleri
- Aplikasyon İşlemleri
- Tespit İşlemleri
- Kadastral Haritalar
- Topoğrafik Haritalar
- Tematik Haritalar
- Halihazır Harita
- Kamulaştırma Haritaları
- Plankote ve Rölöve İşlemleri
- Parselasyon Planlarının Hazırlanması
- İçme Suyu Projeleri
- Atık Su Projeleri
- Yağmur Suyu Projeleri
- En Uygun Güzergah Tespiti
- Yol Kontrol Noktalarının Röper ve GPS Ölçüleri
- Güzergahın, Profil ve Özel Geçiş Ölçüleri
 
   
 
 
 
 
Pro WEB